“Peidus su silme all” autori tervitus eesti lugejatele