Skip to content

 Juulis postitame pakke üks kord nädalas

Kliendiandmete töötlemine

 

Veebilehe helios.ee isikuandmete vastutav töötleja on:

Helios Kirjastus OÜ (registrikood 11625080) asukohaga Peterburi tee 47/1, 11415 Tallinn, tel +372 601 2382 ja e-kiri info@helios.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • nimi ja e-posti aadress;
 • arveldusarve;
 • kontaktandmed
 • kliendi sooritatud ostude andmed

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kliendi andmed) kasutatakse ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui
  infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud kokkuleppe täitmise eesmärgil.
 • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja
  tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 • Isikuandmed edastatakse veebilehe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja
  kliendiprobleemide lahendamiseks.
 • Postiteenuse osutajatele, selleks et tellitud kaup kliendile kätte toimetada.
 • Reklaamiteenuse pakkujatele, sh sotsiaalmeedia teenuse osutajatele, kellele edastame vaid neid andmeid, mis on vajalikud selleks, et teavitada klienti uutest toodetest ja kampaaniatest ning analüüsida klientide käitumist e-poes.
 • Nimi, kontonumber ja e-posti aadress edastatakse veebilehe makseteenust haldavale teenuse pakkujale.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnolooogilist tuge pakkuvatele ettevõtetele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
 • Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
  Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et
  kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata
  juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Nõusoleku tagasivõtmine

 • Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek
  tagasi võtta, teavitades sellest kirjastust e-posti teel.

Säilitamine

 • Vajalikke isikuandmeid säilitatakse raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude
  täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

 • Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust kirjastusega e-posti teel. Kustutamistaotlusele
  vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Otseturustusteated

 • E-kirja kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust kirjastusegaa.
 • Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma
  isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud
  profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kirjastust e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel
  (info@helios.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Küpsised

 • Helios.ee kasutab küpsiseid (cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehelt, mida kasutaja külastab, kui kasutaja ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel.
 • Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.
 • Küpsised kuuluvad nn hallvara hulka, mis ei ole ohtlik, aga võib kasutajale siiski ebamugavusi tekitada. Sellepärast analüüsivad viirusetõrjeprogrammid lisaks viirustele ka küpsiseid ja pakuvad kasutajale võimalust ise otsustada, millised küpsised alles jätta ja millised kustutada.
 • Küpsised ei sisalda isiklikku teavet – need mängivad rolli vaid Sinu jaoks loodud vaatepildi täiustamisel. Lehe külastaja/kasutaja on kohustatud sisestama ainult korrektseid andmeid enda kohta. Andmete töötlemine on vastavuses Eesti andmekaitseseadusega.
 • E-posti aadressi kasutatakse vaid Sinu tellimuse kinnitamiseks ja arve saatmiseks.
 • Kõiki Sinu poolt sisestatud andmeid hoitakse meie andmebaasis. Kuna seda teavet ei avalikustata ühelegi kolmanda osapoole inimesele välja arvatud vaid volitatud ametlikele institutsioonidele (näiteks Eesti Politsei, kohus) ja volitatud korras, ei kanna veebilehe omanik vastutust ühegi häkkimiskatse eest, mis võivad andmeid ohustada.

Helios.ee veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

 • Autori ehk esimese osapoole küpsised, mis pärinevad vaadatavalt võrgulehelt ja võivad olla nii püsivad kui ka ajutised. Võrgulehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui lehte külastatakse.
 • Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
 • Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
 • Tehnilised küpsised, mis on vajalikud, et Kasutaja saaks võrgulehel üldse navigeerida ja võrgulehe funktsioone kasutada.
 • Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas Kasutaja võrgulehte kasutab. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks võrgulehe kasutajat otseselt tuvastada. Küll aga võib arvutikasutuse analüütiline jälgimine viia kasutaja kaudse tuvastamiseni.

Küpsistest keeldumine

 • Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.
 • Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel aki.ee/et/kupsised.
 • Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

Küpsiste haldamise kohta oma veebilehitsejas saate täpsemat informatsiooni:

info@helios.ee
+372 601 2382
info@helios.ee
+372 601 2382

Helios Kirjastus OÜ
Töökoja 1
Tallinn 11313

Jälgi meid ka: